Thursday, April 12, 2018

TuleLoo sünnipäev

10. aprill, järjekorranumbriga 8.
Trükimuuseumis ning siis Aparaaditehase kohvikus.
Tuleb taaskord tõdeda, et meil on jätkuvalt tore koos olla.
Palju õnne TuleLoo! Jätku!

No comments:

Post a Comment