Wednesday, March 18, 2015

Loomast loodud Tartu näitus


Tööde vastuvõtt on Tartu Laulupeomuuseumi saalis teisipäeval, 7. aprillil kell 9-17.30. 
Näituse avamine on samas (Jaama tn 14) 10. aprillil kell 17. Näituseesemete valiku teeb 3-liikmeline asjatundjatest koosnev komisjon, kes näituse avamisel annab ka hinnangu - anonüümse, vaid märksõnadele tuginedes. Individuaalse tagasiside soovijad peava seda ise küsima.


Näitus jääb avatuks 9. maini ja seda saab vaadata muuseumi lahtioleku aegadel.

Tööde tagastamine on esmaspäeval, 11. mail.

Konkurss-näitusele oodatakse
* töid, mille valmistamisel on kasutatud loomse päritoluga materjale - vill, nahk, luu, jõhvid, harjased, rasv, jms.
* töid, mis põhinevad traditsioonidel või traditsioonidest inspireeritud uusloomingul
* töid, mida pole varem eksponeeritud või müügiks toodetud

Töö peab olema varustatud märksõnaga ja juurde lisatud kinnise ümbrikuga,
milles on autori nimi, aadress, kontakttelefon ja e-post.


Tuesday, March 3, 2015

Aruandekoosolek peetud


Reedel 27. veebruaril sai kokkuvõtteid tehtud. Tuleb tõdeda, et aasta oli tegus, rahulik ja edasiviiv. Liikmete soovil juhatuses vahetusi ei toimunud. Juhatus jätkab samas koosseisus.

Külastajad näitusel SÜNERGIA, Tartus sügisel 2014

MTÜ TuleLoo  2014. aasta tegevusaruanne.
 
Õppimine ja kirjastamine:
·         MTÜ liikmed Aili Palm ja Kadri Tomasson panustasid raamatu „Vana-Tartumaa rahvarõivad“ valmimisse algatusgrupi liikmetena
·         Meie liikme Malle Käose lapitööd on esindatud raamatus „Kakskümmend aastat eesti lapitööd“
·         Osalesime käsitöömeistrite veebikataloogi koostamisel. Aili Palm oli Tartumaa meistrite valimiskomisjoni liige
·         Mitmed meie liikmed jätkavad õpinguid kõrgkoolides ja Rahvarõivaste valmistajate koolis

Näitused:
·         Esitlesime TuleLoo näitust SÜNERGIA Tallinnas, Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis. Näitusel olid kõik TuleLoo ühistegemiste käigus valminud ja konkurssidel osalenud ühistööd ja ka valik MTÜ liikmete töid
·         Ühisnäitus  SÜNERGIA 2 koos MTÜ Hestiaga Tartumaa Rahvakunsti Keskseltsi ruumides
·         Ühepäevanäitus TuleLoolaste töödest Palamuse laadal Rehe-Möldre aidas
·         Aili Palmi isikunäitus „Tenokumardus“ Seto Talumuuseumis“, kus oli välja pandud Aili  setopitsiline keraamika koos inspiratsiooniallikatega, suguseltsi vanade tekstiilidega
·         Elli Ausi juubelinäitus Elvas
·         Malle Käos korraldas Tartu Puuetega Koja käsitööringi juhendajana 3 ülevaatenäitust
·         Merle Ilm osales Viljand Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna ja Viljandi Muuseumi ühisprojektis "Taassünni valu ja võlu"

TuleLoole eraldatud toetused/stipendiumid:

·         Projekt (Eesti Kultuurkapital) „TRAKS käsitööühenduste näitus ja õpitoad“ 
·         Projekt (Eesti Kultuurkapital) „Näituse korraldamine Eesti Käsitöömaja rahvakunstigaleriis“.
·         Projekt (Eesti Kultuurkapital) „Märgvormimis-tehnikas nahast koti valmistamine“. Alustasime ettevalmistustega, kursus viiakse läbi jaanuaris 2015.

MTÜ sisekoolitused ja arengud:
·         Kangastega manipuleerimise töötoaga tähistasime kevadel TuleLoo neljandat sünnipäeva Tartu Puuetega Inimeste Koja ruumides
Juulis  toimus ühisreis Gotlandile

Septembris toimusid TuleLoo suvepäevad Palamusel, Rehe-Möldri hoonekompleksis.
Lõpetasime peakatete viltimise koolituse
Tunnustus:
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 85. aastapäeval pälvis TuleLoolane Aili Palm käsitööliidu  teenetemärgi.
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi tänustipendiumi 2014. aasta tegevuste eest pälvisid Kadri Tomasson, Aili Palm ja Malle Käos.
Hinnang tegevusele:
2014. aasta tegevustes keskendusime peaasjalikult näituste korraldamisele ja koostööle. Nii TuleLoo näitusel SÜNERGIA kui ka ühisnäitusel Hestia MTÜga oli põhirõhk just koostöös valminud töödel, millega me soovisime näidata, kuidas ühistegevused on kasvanud millekski enamaks kui lihtsalt koostegemiseks – me sütitame üksteist, innustume üksteise töödest ja ootame uusi koostöövõimalusi. Huvi näituste vastu oli suur ja tagasiside positiivne. Jäime korraldatuga rahule.
Jätkuvalt viime läbi erinevaid töö- ja õpitubasid nii tellimisel kui organisatsioonisiseselt; osaleme ühiselt erinevatel käsitööüritustel ja -kursustel ning korraldame omakeskis regulaarseid kohtumisi. Seega võib öelda et MTÜ TuleLoo on jätkuvalt tegus ja arenemisvõimeline ühendus.


MTÜ TuleLoo plaanid aastaks 2015:
·         Jaanuaris jätkub nahast koti valmistamise kursus.
·         Osalemine Loomast loodud õppepäeval  ERMis
·         Osalemine Loomast loodud Tartu konkursinäitusel
·         Osalemine Loomast loodud  Käsitööliidu konkursil
·         Käsitööpäevadel osalemine  Järvamaal
·         Osalemine Tartu Käsitööklubi konverentsil „Kunsti parameetrid käsitöös“ novembris
·         Osalemine Rahvusvahelistel Hansapäevadel Viljandis  
·         Osalemine Hansapäevadel Tartus
·         Ühisreisi korraldamine  septembris – Valmiera linna päevad ja käsitöölaat
·         Osalemine 24. okt Käsitöökodades
·         Osalemine Mardilaadal 
·         Koolitus Käsitööliidu poolt välja kuulutatud 2016. a aastateemal

Aastaaruande koostas Kadri Tomasson.