Monday, January 23, 2017

Sussi- e pätipakkude laenutamise hinnakiri.

 
MTÜ TuleLoo rendib välja sussi- e pätipakke. 
Sussipakke on kokku 10 paari, erinevates suurustes.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ühe paari pakkude rendihind üheks nädalaks on 5 eurot; arvestusega, et valmib üks paar susse. Pakkude laenutamisel tuleb sõlmida rendileping ning tasuda tagatisraha 45€.
 
Tervete pakkude tagastamisel saab pakkude rentija tagasi summa, millest on maha arvestatud renditasu rendinädalate eest. 
Näide: Kui pakud on laenutaja käes olnud 2 nädalat, tagastatakse 35€. 
 
Lisainfo tel 5091679


Saturday, January 14, 2017

TuleLoo sai Tartu maavanema tänukirja


Käisime peol. Saime tänatud kui loominguline kollektiiv.
Esitati meid tänukirja saamiseks küll ERKL konkursil äramärgitud töö eest,
kuid tuli välja, et maavanem pidas meie rolli siin Tartumaal suuremaks, kui oskasime oodata :)

Pildile jäid konkursilosalenud tuleloolased, kes tänuüritusele tulla said. Tegelikult osales meid ERKL konkursil 8 ning TuleLoos kokku on liikmeid 14