Wednesday, January 30, 2013

TuleLoo aastakoosolek


25. jaanuaril pidasid tuleloolased aastakoosolekut.

TuleLoo 2012. aasta tegevusaruanne (koostas Kadri Tomasson)

2012. aastal oli MTÜ põhitähelepanu suunatud käsitööühendustevahelise koostöö tugevdamisele ning käsitööaasta  „Taimest tulnud“ ürituste korraldamisele.

Jaanuaris jätkus meie eestvedamisel eelmise aasta lõpus alanud kirivööde kudumise koolitus Tartus.  Õpetaja oli Piia Rand ja koolitust toetas Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.
Jaanuarist märtsini toimus Tartus MTÜ TuleLoo eestvedamisel niplispitsikoolitus algajatele.  Õpetaja oli Angelika Nöps (MTÜ Hestia) ja koolitust toetas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.
Mõlemal koolitusel osalesid koos tuleloolastega  ka teiste käsitööühenduste liikmed.

Osalesime  tööga „Moodne muinasjutt- kasu pajast“ Tartu Käsitööklubi poolt korraldatud näitus-konkursil "Taimest tulnud ehk iidsed kiud - uudsed lahendused"  Tartu piirkondlikus eelvoorus. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt korraldatud konkursil „Taimest tulnud“ pärjati meie töö „Moodne muinasjutt- kasu pajast“ eripreemiaga. Konkursitöö valmimisele eelnesid mitmed kokkusaamised , kus peeti mõttetalguid ning värviti taimedega kangast.
Meie liikmed osalesid konkursil ka individuaalselt töödega, mis leidsid äramärkimist  žürii poolt.  Malle Käos osales ka  Tartu Maanaiste Liidu konkursil „Teeme oma pea-asja“.

Augustis korraldasime Vormsi ja Tartumaa käsitööliste kokkusaamise Vormsi saarel. Mitmepäevase ühisseminari raames külastasime Vormsi talumuuseumi, Vormsi Käsitöö Seltsi ja nende näitust, osalesime Andres Koidu juhendatavas puutöötoas Kersleti ateljees. Seminaril kuulasime, kuidas Vormsil koostööd tehakse, millised on kohapealsed probleemid, millest heameelt tuntakse ning mida on õppida Tartumaa käsitöölistel Vormsi kolleegidelt. Projekti toetas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Koos  Tartu Käsitööklubi, Eesti Rahva Muuseumi, ÜKRS Nurmenukk, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade seltsi ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga korraldasime  II Ülemaaliste käsitöökodade raames 27.oktoobril   Tartumaa Käsitöökoja  „Taimed meis ja meiega, taimedest tulnud ja taimedest läinud“.
Käsitöökojas viidi läbi  Tartumaa käsitöömeistrite ja käsitööharrastajate ümarlaud, kus kaardistati Tartumaa linnades ja valdades käsitöövaldkonnas toimuv. Kuna kõige rohkem toodi ümarlauas esile probleem, et valdkonda puudutavate ettevõtmiste info ei jõua tihtipeale kõigi huvilisteni, tegime ettepaneku luua ühine infolist kõigile Tartumaa käsitööhuvilistele. Ettepanek võeti vastu ja nüüdseks on käsitööliste infolist loodud.

2012 aastal osalesid MTÜ TuleLoo liikmed mitmetel laatadel (Tartu Kevadlaat, Tartu Sügislaat, Palamuse laat, Tartu Hansalaat, Mardilaat Tallinnas, Waldorfgümnaasiumi heategevuslaat), koolitustel ( Loov Eesti seminar KUNST MÜÜA Viljandis, Tartu Ettevõtlusnädal) ja Tartus toimunud rahvusvahelisel konverentsil „Elav rahvarõivas“.
Malle Käos ja Aili Palm osalesid ka Eesti Rahvakultuuri ja Käsitöö Liidu poolt korraldatud käsitööreisil Rootsi.
MTÜ TuleLoo esindajana osaleb Merle Ilm projektis Kaasav Kultuurikorraldus Tartumaal. Tartumaa Kultuurikojas esindab ta käsitööliste huve.
Meie liikmed juhendavad omakorda käsitööringe (Elli Aus juhendab Elva käsitööklubi Nobenäpp, Malle Käos juhendab Tartu Puuetega Inimeste Koja käsitööringi).
Aili Palm on osalenud ka  Tartu rahvarõivakirbukal, Tartu Maavalitsuses toimunud Tartumaa käsitöö ja loomisega tegelejate kokkusaamisel ja Tartumaa rahvakultuuri ümarlauas. Käsitööaasta lõpetasime ühises vestlusringis  Tartu Käsitööklubi liikmetega.
Meie liikmed Merle Ilm, Inga Silm ja Inga Talvis on asunud edasi õppima Tartu Ülikooli ja Elli Aus osaleb projektis  “Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimumine tööturule”.
Angela Sööt kirjutas  MTÜ TuleLoo ehteaasta tegemistest artikli Rahvakultuuri aastaraamatusse 2011.

Möödunud aastal pälvisime koos Tartu Käsitööklubiga Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi aastapreemia Tartu piirkondliku suurürituse (Tartumaa ehtekoda) korraldajatena.
Oma igapäevatöös oleme tihedas koostöös Tartu Käsitööklubi, Ülenurme Käsitöö- ja Rahvuskultuuri Seltsiga "Nurmenukk",  Eesti Rahva Muuseumiga ning MTÜ Hestiaga. Regulaarselt saavad tuleloo liikmed kokku kord kuus.

Aasta kõige suuremaks kordaminekuks loeme Tartu linna ja maakonna käsitööliste omavahelise suhtluse  suurenenemist, seda suuresti tänu Tartumaa Käsitöökoja raames toimunud  ümarlauajärgsele infolisti loomisele. MTÜ TuleLoo jaoks oli aasta 2012 edukas ka keeruliste käsitöötehnikate  õppimise seisukohalt – saime selgeks niplispitsi ja kirivöö tegemise põhitõed.

2013. aastal kavatseme aktiivselt osaleda maavillase aastateema tegevustes – osaleda õppepäevadel ja konkursil ning kindlasti õppida uusi teemakohaseid käsitöövõtteid. Plaanime taas koostööpartneritega ühiselt  organiseerida oktoobris ülemaaliste käsitöökodade raames Tartumaa Käsitöökoda ja hakata läbi viima käsitööühenduste ümarlauda, millega loodame veelgi süvendada koostööd erinevate käsitööorganisatsioonide ja –ettevõtete vahel.  

Esiplaanil uus juhatuse liige Malle Käos.


Koosolekul kuulati ära ning kinnitati aastaaruanne, valiti juhatust. Juhatuseliikmeteks said taas Kadri Tomasson ja Aili Palm. Uus liige on Malle Käos. Jaksu juhatusele!

Iga juhatuseliiget tänati tehtud töö eest sussipaariga. Lisaks saadeti Aili  Dorpat SPAsse värskenduskuurile. Öeldi, et aktiivse tegutsemise eest. No mina arvan küll, et ikka selleks, et ta rohkem jaksaks :)


Ja siis läks peoks. Teadaolevalt pidu pidada TuleLoolased oskavad :)

Tuesday, January 29, 2013

Kultuuripärandi aasta programmi leiad...


...  aadressil www.kultuur.info, kus on eraldi alajaotus "Kultuuripärandi aasta".

Kindanäitus Alatskivi raamatukogus


EDASTAME ALLJÄRGNEVA INFO, MIS ON KIRJAS KULTUURIPÄRANDI AASTA 2013  FACEBOOKILEHEL:  http://www.facebook.com/kultuuriparandiaasta?ref=stream

Alatskivi raamatukogu Anne Toome annab teada: "Alatskivi raamatukogus on avatud kultuuripärandi aastale pühendatud kindanäitus. Ümberkaudsed inimesed on toonud ligi 200 paari erinevaid käevarje. On uudseid tehnikaid, mustreid, koekirju, otstarvet (kalamehe, jahimehe, tibi, pirukamüüja jne). Peale Tartumaa on olemas kindad Soomest, Rootsist, Lätist, Norrast ja isegi tädi Ella saadetud käpikud Siberist. Paljudele kinnastele on jutustatud juurde huvitav lugu.

Meie raamatukogus, mis on ühendatud kooliraamatukoguga on üna kitsas, aga tööõpetuse õpetaja Ain Sööt valmistas toreda kindapuu, mis kasvab koos kinnastega keset ruumi ja sirutab sooja terekäe igale külastajale. Leida Oja jättis seda nähes oma kindad näitusele ja läks läbi pakase paljakäsi koju! Õpetaja Sirje Valtmäe tõi meile lisaks arvukatele eksponaatidele oma lõputöö Tartumaa kinnastest, millest peaks andma välja mahuka raamatu. Sinna on kogutud peaaegu kõik kindakudumist puudutav."

Alatskivi kindanäitus jääb avatuks veebruari lõpuni, esmaspäevast reedeni kl 10-17 ja laupäeval kl 10-15.

Niisiis, kes Alatskivis, see kindapuud vaatama!


Info ka Alatskivi raamatukogu lehel:  /http://www.hot.ee/alatskivirmtk/

Saturday, January 26, 2013

Eesti-maavillase-õppepäeval osalesid ka TuleLoolased


 
Käisime meiegi 12. jaanuaril Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas, kus toimus konkursi eesti-maa-villane õppepäeval. Osalejaid oli palju, teemad huvitavad. Kes käis, see teab, millest ma räägin.

Wednesday, January 23, 2013

Veidi autoriõiguse teemadel

 
Autoriõiguste teemal on läbi facebooki minuni jõudnud see tore kirjutis.
Arvan ka, et kõik kunagi nähtu/salvestatu me peas suhestub kunagi loominguks ning oleks isekas  kõike, mida loome/teeme, kohe omaloominguks pidada. Ümbritsev maailm mõjutab meid sedavõrd palju, et ei saa ükski looja oma nn. loomingu eest "auhinda" ainult endale kaela riputada.   
Samuti võivad meid ümbritseva inimtegevuse tõttu sarnased ideed tulla nii siinsamas Eestimaal kui väljaspool seda. Kuid oma idee teostab igaüks omal viisil ning tulemus on alati erinev.  Ja nii võib meist igaüks südamerahus toimetada ning olla looja.
Copy/paste müügiks ei toeta, igasugu negatiivseid emotsioone ja süüdistusi ka mitte. Kõik me peame oma südames üles otsima andestamise- ja mõistmise-sopikesed ning südamerahus oma tegemisi toimetama.
Nii nagu meie Meeli ikka ütleb "Päikest päeva!" Seda soovin teilegi,
 Aili

Monday, January 21, 2013

Rahvarõivakirbukas juba 2. veebruaril


III Rahvarõivapäev koos Küünlamaarjapäeva rahvarõivakirbukaga
2. veebruaril kell 12-14 Tartus Tiigi Seltsimajas (Tiigi tn 11)
Rahvarõivapäev on kohtumispaik rahvarõivavalmistajatele käsitöömeistritele, vöökudujatele, ehte-, kübar- ja kingseppadele
ning folkloori- ja pärimuskultuuri huvilistele ja pidulistele, rahvarõivaste kandjatele.
Kohal on nõustamas ja soovitusi jagamas Eesti Rahva Muuseumi konsulent.

Keskpäevast kella kaheni kestval rahvarõivaste huviliste kokkusaamisele oodatakse ostma, müüma ja vahetama, kinkima ja ära andma
uute ja poolpiduste etnograafiliste rahvarõivaste hamesid, särke ja käiseid, pükse, seelikuid ja põllesid, veste, liistikuid, kampsuneid,
pikk-kuubesid ja suur-rätte, vöid ja sukapaelu, tanusid, kaapkübaraid ja murumütse, sõlgi, preese ja helmekeesid, jms.

Korraldajad pakuvad piiratud hulgal laudu, toole, nagisid.

Rõivaste kihelkondlikku kuuluvust aitab määratleda ja soovitusi jagab Eesti Rahva Muuseumi tekstiilikogu hoidja Age Raudsepp.

Kasutage juhust, Tartumaa trallami talvepeole tulijad, folkloorirühmades ja tantsuklubides tegutsejad!

Sissepääs on kõigile prii!

Kohtumiseni!

Info:
Tiina Konsen
736 1562, 5305 9698
Tiina.Konsen@raad.tartu.ee

Friday, January 18, 2013

Kadri ja Aili said kultuuripreemia


Kui Kadri ja Aili Teatri Kodusse jõudsid, oli suur osa kultuurirahvast juba kohal. Kõnniti siis veidi ringi ja uudistati muuhulgas jaapani nukkude vitiini. Millist kaunist ja detailiderohket käsitööd VANASTI TEHTI. Mõtiskleti teemal, et kui ühepäevatarbijalik meid ümbritsev on ja nii kangesti tahaks, et KAUA-TEHTUD-KAUNIKE-ne ka täna aktuaalne oleks.

  Ja muidugi märkasime me selles kaunis kodus ringi kõndides üht imekaunist käsitöist lahendust, mis näo naerule vedas :))
 Pehmed vildipallid vähendavad muhke, mis keldrivõlvide all kerged tulema on. Väga armas, praktiline ja ka ruumikaunistusena mõjuv.


Ning siis kiirustades saali, kus tänuvastuvõtt algas ning paljude teiste hulgas ka Kadri ja Aili Kultuurkapitali kultuuripreemia pälvisid - Tartumaa käsitöölise ühistegevuse eestvedajatena. 
Sellest üritusest pikemalt ja Tartumaa kultuuripärl Külli Must`ast saab lugeda Postimehe artiklist 
Peale õnnitlusi algas improteatri etendus. Lahe oli. Minge vaatama :)Tuesday, January 15, 2013

Tartumaa kultuuripärandiaasta avamine – 

Pulmalaat „Pakulõhkumisest titemähkimiseni"

 

9. veebruar 2013 kell 11-16 Tartus, Tasku Keskuse aatriumis.

 

Täpsemalt loe 

 http://www.tartumaakultuurikoda.ee/taku/index.php

 


Wednesday, January 9, 2013

Kaunis näitus

Foto: "Siidiniit ja hõbevardad". Saara autorite loomingu näitus avatud nüüd Märjamaa Rahvamaja Ly galeriis. Näitus jääb üles kuni jaanuari lõpuni. 


"Siidiniit ja hõbevardad". Saara autorite loomingu näitus avatud nüüd Märjamaa Rahvamaja Ly galeriis. Näitus jääb üles kuni jaanuari lõpuni.

Allikas:  http://www.facebook.com/pages/Saara-Kirjastus/213780035387013

Eesti kirivööde raamat


Meil on hea meel teada anda, et meie kirivööõpetaja Piia Ranna raamat on ilmumas. Ootame :)

Saara kirjastus annab teada: 
See ülekantud laps "Eesti kirivööd" hakkab siiski varsti sündima. Ülekantud lapsele kohaselt on ta natuke paksem kui oodatud, nimelt 280 lehekülge. Sünnitus on pikk, ilmub ehk veebruaris. Autor Piia Rand ja toimetaja teevad viimaseid mustrikontrollimisi.
Allikas: http://www.facebook.com/pages/Saara-Kirjastus/213780035387013
 Foto: See ülekantud laps "Eesti kirivööd" hakkab siiski varsti sündima. Ülekantud lapsele kohaselt on ta natuke paksem kui oodatud, nimelt 280 lehekülge. Sünnitus on pikk, ilmub ehk veebruaris. Autor Piia Rand ja toimetaja teevad viimaseid mustrikontrollimisi.

Friday, January 4, 2013

Konverents “Traditsioonilised kampsunid Läänemeremaades”


16. mai - konverentsi avamine, eesti moekunstnike ja külaliskõrgkoolide loomingu esitlus,
VKA üliõpilaste ja vilistlaste tööde esitlus Pärimusmuusika Aidas, õhtusöök
 
17. mai - ettekannete päev
Konverents keskendub ettekannete osas Läänemeremaade kampsunitraditsioonide tutvustamisele:
Traditsiooni tekkimine.
Silmkoeline kampsun rahvarõivakomplekti osana, kampsuni sotsiaalne, semiootiline roll.
Traditsiooni muutumine ajas.

 

Thursday, January 3, 2013

Konkursi eesti-maa-villane õppepäev
12. jaanuar 2013,
kell 11 – 14
Tartus,
Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas 

Kuperjanovi 9


    Sõbad ja soojarätid- Vaike Reemann

    Interjööritekstiilide tehnikatest– Veinika Västrik

    Kampsunid– Reet Piiri

    Sukad– Age Raudsepp

    Kindad– Virve Tuubel

Kohvipausi maksumus 2 € (maksta kohapeal)

Info ja registreerimine: virve.tuubel@gmail.com

Registreerimisel palun informeerige korraldajaid oma huvist konkreetsete paikkondade vastu.
Muuseumi õppepäeval  tutvustatakse eelkõige osalejate poolt valitud piirkondade silmkoelisi jt. muuseumiesemeid.