Thursday, November 29, 2012

Näitus Tartu Puuetega Inimeste Kojas


3-7. detsember 2012
Rahu 8

Tartu Puuetega Inimeste Koja näitus 2006


Näitus 
Vaikuse värvid

E.  9-16
T. 12-16
K.  9-16
N 12-16
R.  9-16

Näha saab lapitöid, kudumeid, heegeldatud esemeid ning nipet-näpet üht-koma-teist veel. Kui mõni ese tõesti väga-väga meeldima hakkab, siis kokkuleppel tegijaga saab ehk näituseeseme ka ära osta.

Wednesday, November 28, 2012

Tartumaa käsitööliste list

Tartu-Maarja kirivöö koopia.


Kutse liitumiseks Tartumaa käsitööliste listiga. Tere.
Oktoobrikuus, Tartumaa Käsitöökoja raames toimunud käsitööliste ümarlauas arutasime käsitöövaldkonnaga seotud rõõme ja muresid Tartumaal (nii Tartu maapiirkonnad kui ka maakonnas asuvad linnad, sealhulgas Tartu linn) Kõige rohkem toodi esile probleem, et valdkonda puudutavate ettevõtmiste info ei jõua tihtipeale kõigi huvilisteni. Seetõttu võtsime ümarlauas vastu otsuse luua ühine infolist kõigile Tartumaa käsitööhuvilistele.

Nüüdseks on infolist tartumaakasitoo kenasti loodud ja kõikidele soovijatele liitumiseks avatud. Listi on lahkesti oodatud kõik, nii käsitööettevõtjad, –õpetajad kui ka käsitööharrastajad. Samuti on
oodatud kõik, kes tunnevad huvi käsitöövaldkonna ning seal toimuva vastu.

Listi täiendavad listisolevad inimesed ise. Oodatud  on kõik uudised ja teated kursuste, õpitubade, raamatuesitluste, näituste, laatade ning muude ürituste ja käsitöökogunemiste kohta. Kindlasti on list ka koht, kus saab pidada üldisemaid, käsitööd puudutavaid arutelusid ning teha ettepanekuid Tartumaa käsitööelu elavdamiseks või probleemide lahendamiseks. Kõik listiliikmed on oodatud julgesti postitama. See on meie endi suhtluskanal ning meist endist sõltub kui informatiivne see on!

Listiga liitumiseks saada kiri listihaldur Kersti Ernitsale kersti@ylenurme.ee tekstiga, et soovid liituda Tartumaa käsitööliste listiga.
Kui listiga liituda ei soovi, ent omad vahetevahel infot mõne käsitööalase ettevõtmise kohta, mis võiks meie listi liikmetele huvi pakkuda, siis oleks väga tore kui saadaksid vastava info meiliaadressile tulejaloo@gmail.com ja meie juba omakorda edastame teate Tartumaa käsitööliste ühislisti.
 

Seda kutset võid edastada ka oma käsitööhuvilistele sõpradele, kes Tartumaa käsitöömaastikul tegusad on. Ikka selleks, et ka nemad listiga liituda ning infovahetusest osa saada võiksid! Listiga liituma on oodatud ka Tartumaa juurtega, kuid momendil väljaspool Tartumaad elavad tartumaalased, kel soov ja võimalus Tartumaa käsitööelu edendamises kaasa lüüa on; kõik eestimaalased, kes rohkem käsitööalast infot saada soovivad.

Elavnevat käsitööelu soovides,
Tartumaa käsitööliste ümarlauas osalenud Ali Palm

Lisainfo: tel 56661171

Monday, November 26, 2012

Disaininäitus Tartus avatud vaid 2. detsembrini


  Homme, 27.11 kell 13.00 on õige aeg sättida sammud ERMi
näitusemajja, kus üks SÄSI ellukutsujatest, disainer Martin Pärn
tutvustab näitust „Disainiauhinnad 2012“ ning arutleb teemal Värsked
ideed ja eesti disaini tulevik. Loe lähemalt:
http://www.erm.ee/et/Uudised/281/disainer-martin-parn-arutleb-eesti-disaini-tuleviku-ule


 Näitusest facebookis: http://www.facebook.com/events/108352409327840/

Friday, November 16, 2012

Teataja, sügis 2012, ilmunud


Ilmunud on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu Teataja, sügis 2012.

Palju infot toimunust ja sellest, mis tulekul. Näiteks, et Tartus toimub 12. oktoobril 2013 käsitööalane ettevõtlusfoorum.  Aga lugege parem ise, sest  huvipakkuvat  infot on Teatajas kuhjaga.

Tuesday, November 13, 2012

Tartlased ja tartumaalased mardilaadal


Mardilaadal sai ringi vaadatud ning otsitud osalejaid Tartust ja Tartumaalt. Kokku leidsin 14, üks jäi kindlalt märkamata (vabandan), ehk rohkemgi. Mardilaat võttis silmad kirjuks.

Mardilaadal osales Peipsimaa Külastuskeskus - suur Rändur Rääbise logo oli stendi keskel. Sarafanid ja muud rõivad ning puitkäsitöö oli Peipsi kandist. Tartumaal eriline, eristuv ja toimiv kogukond erilmelise käsitööga. Vaadake kodulehte ja saate aru, millest ma räägin :)      www.peipsimaa.ee 

Veel osalesid Tartust ja Tartumaalt ...

Niplaja Angelika Nöps, MTÜ Hestia

 Etnoehe

 Kangakudujad Veinika Västrik ja Kristel Põldma, Kangaspuu OÜ.


 MTÜ Uhti Küla Süda ja Kai Paks

 Krista Liiv, FIE Krista Liiv punutised

 Linakaubamaja, Setka OÜ.


 Külli Oidsalu, OÜ Plumarii.

 Maris Raud, Niplispitsikoda. Maris tutvustas ka Evelini Moesalongi käsitööd.

 Eesti Põllumajandusmuuseum.

 Tartu Kutsehariduskeskus.

 Tervix OÜ.

 Tartu Maanaiste Liit.

 Lederverk OÜ on küll Põlvas registreeritud kuid tegutseb Tartus.
 
TuleLoo MTÜ.

Tartlased olid mardilaadal kõige aktiivsemad, lausa tants löödi lahti!

Käsitöö-ööle järgnes Minu ja Angelika kojuminek. Enne teeleasumist oli Angelikal tarvis autoklaasid jääst puhtaks saada. Vaadake kui elegantselt ta klaasi puhastades kätt hoiab :))


Saturday, November 10, 2012

Tartumaa käsitöökoja ümarlaua-arutelu kokkuvõte

Tartumaa käsitöömeistrite ja käsitööharrastajate ümarlaud Tartumaa käsitöökojas II ülemaalistel käsitöökodade päeval.


Aeg: 27.10.2012
Koht: Esti Rahva Muuseumi näitusemaja
 
Osalejad: Aili Palm, Angelika Nöps, Astrid Hallik, Ellen Nukk, Helgi Kiik, Kadri Tomasson, Kaili Allika, Kaire Kollom-Vahtra, Kersti Ernits, Kristel Põldma, Luule Uibo, Maare Adamson, Maire Henno, Maire Pariots, Malle Käos, Meeli Kruus, Merle Ilm, Tiina Konsen, Tiina Põllu, Tiiu Orgmets, Virve Tuubel

Ümarlaua arutelul kaardistati Tartumaa linnades ja valdades käsitöövaldkonnas toimuv. 

Ümarlauda modereeris Tiina Konsen.

Ümarlauas osalejad otsustasid uuesti kokku tulla ja tegevusi konkretiseerida.
Kokkusaamise kohaks pakuti välja ERMi näitusemaja, kutsujaks Tartumaa Käsitöö Keskselts.

Listi halduriks nõustus hakkama Kersti Ernits.

Arutelud toimusid kolmes grupis, hinnati kolme aspekti:
1. mis on hästi, mis hetkel rõõmustab ja vajab hoidmist
2. mis häirib või kurvastab ja vajab muutmist
3. mida peaks tegema ja kuidas, et hästi toimiv ei halveneks ja muutmist vajav õnnestuksNB!
Märksõnade ja lausete kirjaviis järgnevas loetelus on jäetud muutmata.

1.
Märksõnad - mis on hästi, mis hetkel rõõmustab ja vajab hoidmist?
- teadmine, oskused, õpetamine
- ERM
- õppeasutused- Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Kunstikool, Tartu Lastekunstikool, Tartu Rahvaülikool, Tartu Maanaiste Rahvakool
- turism
- käsitöö tarbijad
- majandustõusu saabumine
- head disainerid, meistritunnistused
- Tartumaa rahvarõivaste raamat
- ideede pank, koostöö ülõpilastega
- käsitöötegijate andmebaas
- tugev põlvkondade vaheline koostöö
- projektitoetused, nt käsitööga tööle
- rahvarõiva kirbukas
- vanade mustrite taaselustamine
- konkurssidel osalemine
- Tartu käsitööklubi konkurss-näitused
- materjalide kättesaadavus
- Ülenurme käsitööselts, maakondlikud käsitööseltsid
- Kaagvere ja Alatskivi ruumid
- Puhja mehed, Uhti, Eesti Põllumajandusmuuseum
- TRAKS, Tartumaa Kultuurikoda

2.
Märksõnad - mis häirib või kurvastab ja vajab muutmist?
- info ei liigu, teada saab tagant järgi
- käsitööl pole head ruumi (koolitusruum, hea valgustus, wc, seep)
- transport on kallis
- käsitööliste ja koostöö info
- kultuurikoja kalendri täiendus
- käsitöökohvikut ei ole
- KOV toetusega käsitöökohvik
- hea tasemega käsitöö õpipäev
- Tartumaa rahvarõivas, kokkuvõttev info, trükis, metoodiline materjal
- rahvarõivaste konsultant
- kindlustatud käsitöötegija
- Tartumaa käsitööliste kuukiri, koostöö olemasolevate trükistega, info vallalehes
- info liikumine käsitööliitu ja käsitööliidu trükistesse
- Tartus puudub käsitöökool, parem ülikool
- hea käsitööpood - kangast rahvarõivaste täiskomplektini, valgustus, hea eksponeerimine
- Tartu linnas / Tartumaal pole ühist käsitööüritust – tutvustamine väljapoole
- Tartumaa kultuuriprogramm
- Tartumaa rahvariided Tallinna peole
- kultuur on projektipõhine, arendus hea, edasiliikumist pole
- ainult käsitööga on raske ära elada
- naturaalmajanduslik käsitööpood – toode, vastu lõng
- ostjale kallis, tegijale odav
- konkurents odavalt tegijalt (olemas materjal vanast ajast)
- käsitööliste kollegiaalsus hinna määramisel (tööaja arvestamine hinna sisse)
- koolitus – hindab, kui endal oskus
- giid viib turistid poodi


3.
Märksõnad - mida peaks tegema ja kuidas, et hästi toimiv kestaks ja muutmist vajav õnnestuks?
- käsitöö müük peaks olema seal, kus on ostujõuline klient. Sest nõudlus on küll olemas, kuid toetus sobiva pinna leidmseks on keeruline.
- ka riigi poolt võiks olla käsitöö tootmise maksustamine soodsam/toetavam
- raha liigub pimedas, s.t klient tuleb poodi peale oma tööpäeva lõppu, 17-12.
- parandada giidide tööd, neid ei pea extra tasustama! Kas giididel on olemas oma aukoodeks? Või hoopis neid rohkem käsitööalaselt harida, et nad teaks infot jagada.
- vajalik on mõttemalli muutus. Tartu ei ole kesklinn, on ka äärelinna poekesed, nt Karlova.
Parkimiskoht on tasuta. Turismiinfole teha käsitöökaart, jagada hotellides.
- giidiga koostöö, viia turistid bussiga ka kaugemale kesklinnast (Tallinnast).
- turist, kes tuleb omal käel
- käsitööga koos võiks müüa napsi. Tuleks poes millegagi kinni hoida, meelitada. Individuaalne lähenemine/müük. Kohe ka õpituba või telekas jooksma panna tutvustav video, kuidas konkreetset eset/tehnikat teha.
- Raadil 20.augustil nt kanda rahvarõivaid või rahvuslikke rõivaid, seal jalutada, piknikku pidada. Võks olla taluturg. Sama 24.veebruar. Tartus või Tartumaal – Ülenurme, Alatskivi.
Propageerida!
- info vahetus ja levik väljapoole Tartumaad!
- NB! Vana-Tartumaa rahvarõivaste raamat välja anda. Kes sellega tegeleks? Kes juhiks projekti? Häbiasi, et ERMi linnas pole oma raamatut!
- virtuaalne ruum – list. Nimi Tartumaa käsitöö, Tartumaa käsitöölised. Kersti Ernits. Listiga liitumine vabatahtlik.
- uurimistöö muuseumis vaja ära teha. NB! Kõik esemed tuleb ära uurida! Kaardistada, mis on juba olemas.
- koostöö ERM-iga, keeletoimetaja, fotograaf, ajalugu, jne.
- kord kvartalis või 3 x aastas kokku saada, arutada asju. Näitused, meistrite aasta.
- info peab olema teada paar aastat ette. Alati enne kokkusaamist peaks olema kindel teema, mida arutada. 

- 1 x kvartalis kokkusaamine, räägitakse järgmise ajavahemiku plaanid. - infovahetus, kes kus käis, mida tegi, mida nägi.
- raamatu jaoks on raha olemas – Astrid Hallik.


Koostööpartnerid ja toetajad:
Tartu Käsitööklui, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade selts, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, ÜKRS Nurmenukk, Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuuriseltside Liit, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapital Tartumaa ekspertgrupp


Tuleloolased mardilaadal

Mardilaat aastal 2012 on hubaselt avar ning kvaliteetsest kaubast tulvil.
Meie modellimõõtu Kati Malle kotiga.
Armas tütarlaps, kes Malle koti koju viis.Malle ja Tiiu jutuhoos.
Juttu jätkus kauemaks.
Meie boksi ehivad auhinnatud sallid.
No mis teha, ikka veel vaimustume oma sallidest :)
Kohtasime oma kirivööprojekti juhendajat Piia Randa
... ning niplispitsiprojekti juhendajat Angelika Nöpsi.