Friday, December 20, 2013KAUNIST JA LUMIST JÕULUAEGA!

Soovib 
MTÜ TuleLoo

Friday, December 13, 2013

Toomapäevaeelne käraja

Pildile püütud tuleloolased  ERMi töötoas aastajagu päevi tagasi.
 Tuleloolased saavad käsitöiseks aruteluks kokku korra kuus. Sellest, miks detsembrikuu kokkusaamine 4. detsembril nii oluline oli, saab lugeda Kadri kirjutatud kirjast MTÜ liikmetele


... nimelt tõmbame selle kohtumisega aastale joone alla ja räägime oma rõõmud-mured ilusti ära, et saaksime puhta südamega uude aastasse minna. Ehk siis võtame aasta kokku just selle mõttega, et mis läks hästi ja mida annaks paremaks muuta või teisiti teha. Ja põhjus, miks me seda teeme juba etteulatuvalt nüüd, mitte jaanuaris oma aastakoosolekul, on see, et kui kellelgi on mingi ettepanek, mida oleks vaja koosolekul hääletada, siis me saame sellest juba praegu rääkida ja siis on meil kõigil aega enne jaanuarikoosolekut ka asjast mõelda, mitte ei pea ootamatult ja läbi mõtlemata hääletama. Ja teeme nii, et kõik enne natuke mõtlevad ka sel teemal ja arutame tõesti mõtteid, mida me ise muuta saame ja mis puudutavad MTÜ tegemisi. Teeme tasakaalukat kriitikat (ja kiitust) ning läbimõeldud ettepanekuid ja mõeldes ikka sellele, et meie TuleLoo oleks just selline, nagu me kõik soovime! Ehk siis tuleb üks tore Toomapäevaeelne Käraja, et ikka kõik saaks Toomapäevaks korda ja hinged ja südamed puhtaks!

Aili võttis koosolekulkõneldu kokku sõnadega:
Mured saidki ära räägitud. Ikka selleks, et kõneldust ka kasu tõuseks. Oleme varasemalt üheskoos  kokku leppinud, et räägime asjadest nii, nagu need on. Elus on paraku nii, et õpitakse  rohkem ebaõnnestunud tegemistest, apsudest või tegematajätmistest. Kindlasti oleme kõik seda kogenud. Kiitused on küll toredad, kuid ainult kiitus ei vii edasi. Mõistlikum on kuulata ära ka see, mis tusatuju tekitanud, teha järeldused ja siis sõbralikult ning üksmeeles edasi minna.

Nii, et vapralt edasi, TuleLoo!

 

Saturday, November 30, 2013

Viltisime peakatet

Tarvis ära proovida, mis sellest, et märg veel :)
17. novembril viltisime peakatteid.

Enamuses valmisid peakatted meestele - kaabud ning tore erikujuline müts.  Kati otsustas teha peakatte endale.

Järgmine viltimiskord, viimistlusvoor saab toimuma jaanuaris 2014.
osalejaid jagus
šabloon on abiks

vildiääred õhemaks rebida,
toorik seebivahuseks pritsida rullida .... rullida...rullida
 
... kuni midagi lotulaadset valmis saab...
... ning siis vormile ja ...
.... abivahendiga pihta ning võluväel need kaabud end ilmutama hakkavadki

Wednesday, November 27, 2013

Ümarlaua-kokkkuvõte


III ülemaalised käsitöökojad - Tartumaa käsitöökoja ümarlaud

Aeg: 26.10.2013
Koht: Tartu Kõrgem Kunstikool, tekstiiliosakond

Osalejad:
Agnes Vaimann, Aili Palm, Aliide Holst, Angelika Nöps, Astrid Aavik, Ene Pai, Helgi Kilp, Kadri Tomasson, Kaire Kollom-Vahtra, Kersti Mitt, Liina Kool, Mai Lille, Maire Henno, Malle Käos, Meeli Kruus, Merle Ilm, Piia Rand, Riina Hallik, Tiina Kattus, Tiina Konsen, Urve Kaasik, Veinika Västrik.

Moderaator: Tiina Konsen

Lähtudes osalejate arvust, erinevatest seostest käsitöö valdkonnaga (kunstnikud, käsitöömeistrid, käsitööharrastajad, käsitööhuvilised, kultuurikorraldajad, vaatlejad, jt) ja ümarlauale kavandatud ajalisest mahust, oli võimalus igale ümarlaual osalejale anda enesetutvustuseks ja sõnavõtuks aega umbes 2 minutit. Käsitöövaldkonna kaardistamiseks oli vaja lühidalt nimetada aasta jooksul, s.o eelmisest ümarlauast tänavuse ümarlauani, üks-kaks enam rõõmustavat ja enam pärssivat seika või ettepanekut.

Lisasin ka need ettepanekud, mis saadeti meilile enne ja peale ümarlauda.

Õnnestumised:

- toimib Tartumaa käsitööhuviliste infolist - listi haldur Kersti Ernits
- Tartumaa Käsitöö KeskseltsTartu Maanaiste Liidu allüksusena avas aprillis Tartus käsitöösalongi - Urve Kaasik, Maire Henno
- ilmunud on tartlaste koostatud käsitööraamatud, autoriteks Angelika Nöps, Piia Rand, Veinika Västrik jt
- koostamisel on Tartumaa rahvarõivaraamat - Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ja Eesti Rahva Muuseumi koostööprojekt
- toimivad konsulendi nõustamisega rahvarõivapäevad koos rahvarõibakirbukaga - Tiina Konsen
- hästi on käivitunud mentorkoolitus - ettepanekud esitada Astrid Hallikule, valiku teevad käsitööühendudte esindajad
- valitud on tublimad käsitöömeistrid ERKL veebimeistrite kataloogi: Angelika Nöps, Hilja Sepp, Liina Laansalu, Piia Rand, Vaike Jakobsoo. Valiku tegi komisjon (Hallik, Konsen, Palm, Tuubel), Tartu poolsed materjalid kogub ja salvestused korraldab ja edastab Tallinna Tiina Konsen
- meeldis Luunjas toimunud ERKL mentori Kadi Pajupuu koolitus
- käsitööga seotud isikute ja ühenduste hea koostöö näitena toimib, näiteks käesolev Tartumaa käsitöökoda (igas maakonnas neid pole)
- toimusid konkurss-näituse "eesti-maa-villane" Tartumaa eelvoorud (igas maakonnas neid pole)
- õnnestusid TueLoo 1-päevane näitus Palamusel ja meistrikojad Raadil
- Tartumaal saavad käsitööühendused kooskäimisteks kasutada tasuta ruume


Problemaatilised:
- üritusi, kus käsitöömeistrid väljas, on liiga palju
- käivitunud pole käsitööhuviliste kokkusaamine kord kvartalis
- tekkinud pole käsitöökohvikut
- koostamata on käsitöökaart
- puudub käsitööliste tunnustussüsteem ja preemiad
- puudub rahvarõivaste konsultant (Tiina esitab stipendiumite taotlusi eraldi igaks rahvarõivapäevaks)
- kõik on jätkuvalt projektipõhine, mitmed projektid on jäänud toetuseta
- linna käsitööühendustel pole kooskäimisteks ruume (Tartus puudub kultuurimaja), rendihinnad on kõrged, koos käiakse asutustes (harvemini) ja kodudes (sagedamini)
- listi kutseid ja plakateid sisestades ei jõua nendega kirjad listi ega tule ka saatjale tagasi
- käsitöösalong ei saa toimida ilma juurdehindluseta
- milleks avaldada veebis oma loomingut, kui teised hakkavad neid järele tegema?

Otsustati:
täiendõppe osas hakkab Tartu Kõrgem Kunstikool edastama valikkursuste infot Tartumaa käsitööhuviliste listi

Ettepanekud:
- hakata koolitusi tegema käsitöösalongis
- korraldada käsitööring puuetega inimeste hooldajatele
- Meeksi Maanaiste Seltsi liikmed kiitsid omi ruume ja kutsusid ruumideta linna käsitöömeistreid seltsi juurde näputööd tegema
- mitte teha koos ülemaalisi käsitöökodasid ja rahvamajade ööd, sest tegjad kattuvad
- vaja koolitust: rahvuslikud mustrid, töövõtted ja materjalid ehk milline on rahvuslik käsitöö?  ajendiks Kristi Jõeste suvised blogipostitused
- vaja koolitusi: Materjaliõpetus, Värvusõpetus, Kompositsioon, Tekstiil ruumis, Disainiõpetus, Fotograafia
- arutelu: kuidas parandada käsitööliste ühistegevust juhul kui see vajab parandamist?
- arutelu: milliseid tegevussuundi näevad käsitöölised oma tegevuses?
- arutelu: kuidas käsitöölisena silma paista?
- 2014 aasta plaanid (näitused, õpitoad, käsitöökoda)
- kanda 20. augustil rahvarõivaid
- arutelu: kas listiga ollakse rahul või mitte?

Kokkuvõtte tegi Tiina Konsen
Tartu Käsitööklubist.

Friday, November 22, 2013

Inga raamat ilmunud


Aasta hallimal aja õhtutel pole midagi paremat, kui südantsoojendava raamatuga diivanurgas mõnuleda!

Just sellised mõtted on minul täna peas, kui saabusin poest ja veedan õhtut meie Inga uhiuue raamatuga "Õnnelikud päevad Jaago talus".

Sõbrad, Inga on kirjutanud tõeliselt imelise raamatu oma ja pere tegemistest meilegi nii tuttavas Jaago talus ja kõik need pildid ja armsad asjad ja lapsed ja .... oeh!

Suur aitäh, Inga, selle toreda raamatu eest ja nagu sa juba vast aru oled saanud, on Su raamat juba vähemalt mulle mõjunud, sest tänane argipäev muutus selle raamatuga juba eriliseks (isegi soengu tegin pähe...). Kes loeb, saab aru!

Kadri

 

Thursday, November 21, 2013

Töötutega kohtumas


Inga, Merle, Margit ja Aili käisid täna töötutega kohtumas. Kuulajaid oli 11.  Selgus, et mõnel on olnud oma väike ettevõte, mõni haub mõtteid oma ettevõtte loomisest. Meilt saadi  julgustust ja innustust, kuidas saab ise endale tööandjaks hakata. Sellest, et hobist on võimalik endale töö luua, rääkisid Aili ja Margit. MTÜst TuleLoo, kui ühistegemise ja üksteisele toeks olemise ühendusest rääkis Aili, teised täiendasid. Raamatupidaja vaatenurka ettevõtmise äratasuvusse puudutas Margit ning projektidest rääkis Merle. Oma tegemistest ja panusest MTÜsse rääkis Inga. Jäime kohtumisega igati rahule. Powerpoint-esitlus ja täiendavad küsimused aitasid luua sõbralikku ja üksteistmõistvat meeleolu. Lahkusime lillekimbu ja suure kommikarbiga. Aitäh kutsujatele! Loodame, et meie kõneldust tõuseb kasu kuulajaile.

Wednesday, November 13, 2013

Tuesday, November 12, 2013

Pilte mardilaadast


TEEME SUSSE infotekstiili juurest leiab tuleloolased. Pilt: Aili Palm
Martin Ilustrummi lusaid pilte mardilaadast saab vaadata http://www.tallinncity.ee/2589164/suur-galerii-ja-video-vaata-millist-kaupa-ja-toitu-mardilaadal-pakutakse-ning-ostetakse/2606152

Nii kauneid susse tehti MTÜ TuleLoo  õpitoas :))
Pilt: Inga SilmSaturday, November 2, 2013

Tartumaa meenekonkursivõit tuleloolasele :)


Miks just Aili tööd Tartu Maavalitsuse poolt korraldatud meenekonkursil esikohavääriliseks peeti, saab lugeda Tartu Maavalitsuse kodulehelt.

Aili inspiratsiooniallikaks oli  Kodaverest pärit  kupuliud, mis inspireeris aastaid tagasi ning nüüd sai konkursitööna vormistatud.
                                                                  
17. detsembri 1936. aasta Postimehe artikkel, kus juttu Kodaverest pärit kupuliuast - http://dea.nlib.ee/fullview.php?frameset=3&showset=1&wholepage=keskmine&pid=s685286&nid=54226

  Kupuliud on lai madal kauss, mille sees on omakorda väikseim kauss (nimetatakse: kupp ehk napp).          Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Kupuliud
 
Vanasti puidust valmistatud tarbeese/kupuliud e kupuga kauss on savisse vormitud ning  materjalivahetuse tulemusena hoopis teiseks muutunud.