Friday, January 10, 2014

2013. aasta kokkuvõte ja uued plaanidMTÜ TuleLoo


Ajalugu.

MTÜ TuleLoo registreeriti iseseisva mittetulundusühinguna 09.04.2010.
Meie eesmärk on hoida ja anda edasi rahvuslikku kultuuripärandit ning edendada käsitööalast ühistegevust. Põhitegevusteks on õpi- ja töötubade läbiviimine, seminaride, koolituste, teabe-päevade, heategevusürituste ja õppereiside korraldamine.
2013. aasta lõpu seisuga 16 liiget, tööd korraldab 3-liikmeline juhatus, Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu liige.


MTÜ kontaktandmed: Tartumaa, Kambja vald, Palumäe küla, tulejaloo@gmail.com


MTÜ TuleLoo  2013. aasta tegevusaruanne.
 
Osalemine õppepäevadel ja näitustel:

Osalesime konkursi eesti-maa-villane õppepäeval Eesti Rahva Muuseumi nätusemajas.
MTÜ liikmed osalesid
ERKL mentorkoolitustel Näituste ja meistrikodade kujundamine, Vaselised, Kõlavöö. Ühiselt külastati kindanäitust Alatskivi raamatukogus ning Tartu Käsitööklubi konkurss-näitust Tartu Laulupeomuuseumis, kus osales ühistööga ka MTÜ TuleLoo. Juuni algul külastati Võrus 5 käsitöönäitust ühe päevaga.

Õppimine ja kirjastamine:
Kõrgkoolides õpib 6 MTÜ liiget. Üks liige alustas õpinguid Rahvarõivaste valmistajate koolis, üks lõpetas projektikoolituse Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimimine tööturule.
Kaks MTÜ liiget andsid 2013. aastal välja raamatu.

Õpitoad:

1) ERM näitusemajas, paelte punumine, tekstiilsed ehted, karpide kirjamine
2) ERM näitusemajas, hipiehted
3) ERM Raadi mõisapargis, helmekeed,  2014. aasta laulu- ja tantsupeo juhendajatele
4) ERM näitusemajas, seebi viltimine, karbi kirjamine, Soome turismikorraldajatele
5) ERM Raadi mõisapargis,
ERM Sõprade Seltsi jaanipäevaüritusel paelte punumine, tekstiilsed ehted, kuiv-viltimine ja keraamika
6) Rakvere Kroonikeskus, helmekeed
7) Viljandi folkloorifestival, helmekeed, põletustehnikas puidu kirjamine
8) Mardilaadal,  linavildist susside valmistamine, puidu kirjamine


Tunnustus:
MTÜ liikmed Kadri Tomasson ja Aili Palm said Tartumaa käsitöölise ühistegevuse eestvedajatena Kultuurkapitali kultuuripreemia.
Tartu Maanaiste Liidu korraldatud konkursil  MEIE OMA MAAVILLANE said MTÜ liikmed kokku ühe esimese, kaks teist ja ühe kolmanda koha.
MTÜ liige
võitis Tartumaa 2013.a  meenekonkursi.

TuleLoo projektid:
Projekt Linnamoeliste rahvarõivaste valmistamine ja propageerimine. Alustasime 17. märtsil rahvarõivameister Riina Lastiku juhatusel. Kokku valmistati 12 komplekti kaapotkleite/-kostüüme. 4. juulil esitlesime projekti käigus valminud kaapotkomplekte Vanemuise kontserdimajas,
folkloorifestivalil BALTICA 2013. Teine kaapotkomplektide esitlus toimus 16. oktoobril Tartu Puuetega Inimeste Kojas.

Mõned kaapotkomplektid ja nende valmistajad. Foto: Merle Ilm

Tartumaa käsitööliste koostööd edendavad kokkusaamised, üritused, ettevõtmised:
1) Käsitööliste esimene ümarlauajärgne kokkusaamine 28. veebruaril Tartu Maavalitsuses.
2)
2012.a  Ülemaalise käsitöökoja Tartumaa ümarlaua-arutelust johtuvalt antakse  kodanikualgatusena välja raamat Tartumaa rahvarõivad (ERM ja TRAKS koostöös).
3) 12. oktoober, Käsitööettevõtjate foorum Tartus, Eesti Rahva Muuseumis, Raadil. Põhikorraldajaks ERM.
4) 26. oktoobril 2013.a osalesime Tartu Kõrgemas Kunstikoolis toimunud käsitöökojas ja  Tartumaa käsitööliste ümarlauas.
5) MTÜ TuleLoo projektis
Linnamoeliste rahvarõivaste valmistamine ja propageerimine  osales 6 tuleloolast, lisaks11 huvilist Tartumaalt.
6) MTÜ sisekoolitustele ja reisile kaasati käsitööhuvilisi väljastpoolt MTÜd.
7) Esitasime KULKA Tartumaa ekspertgrupile ettepaneku eraldada tänupreemia 2012.-2013. aastal ilmunud käsitöölistele oluliste raamatute 5 autorile.

MTÜ sisekoolitused ja arengud:
Uuenes MTÜ koduleht.
1.  juunil toimus TuleLoo ja tema sõprade ühisreis Riiga.

ERKL konkurssnäitusele rahvakunstigaleriisse jõudsid tuleloolaste ühistööna valminud
nööpnõelapadjad.
20.-21. septembril Palamusel, Rehe-Möldri hoonekompleksis olid TuleLoo suvepäevad, avasime näituse SÜNERGIA .
20.  ja 27.  oktoobril tegime pakutrükki. Valmis mardilaada reklaamtekstiil, trükkisime näituse-tekstiile, tegime mitmeid katsetusi.

Osalesime Mardilaadal ning õpetasime, kuidas teha linavildist susse.
4 MTÜ liiget käis töötutega kohtumas. Räägiti sellest, kuidas hobist on võimalik endale töö luua. Veel räägiti ettevõtmiste tasuvusest, projektidest ning MTÜst TuleLoo, kui ühistegemise ja üksteisele toeksolemise ühendusest.
17. novembril alustasime peakatte viltimiskoolitusega, jätkame 2014.a jaanuaris.
Kord kuus toimusid MTÜ liikmete käsitööteemalised kokkusaamised.

Plaanid aastaks 2014:
 Jaanuaris jätkub peakatte viltimiskoolitus. Plaanis on korraldada vähemalt 2 uut sisekoolitust. Üritame heatasemeliselt läbi viia MTÜ TuleLoo näituse SÜNERGIA.  Jätkuvalt on plaan osaleda Tartu Hansalaadal, Tallinna Mardilaadal, korraldada ühisreis. Kindlasti jätkame kokkusaamistega 1x kuus,  korraldame MTÜ suvepäevad ning näituse Palamusel. Novembrikuus tahaksime läbi viia, koostöös oma heade partneritega, Tartumaa Käsitöökoja


No comments:

Post a Comment