Wednesday, November 27, 2013

Ümarlaua-kokkkuvõte


III ülemaalised käsitöökojad - Tartumaa käsitöökoja ümarlaud

Aeg: 26.10.2013
Koht: Tartu Kõrgem Kunstikool, tekstiiliosakond

Osalejad:
Agnes Vaimann, Aili Palm, Aliide Holst, Angelika Nöps, Astrid Aavik, Ene Pai, Helgi Kilp, Kadri Tomasson, Kaire Kollom-Vahtra, Kersti Mitt, Liina Kool, Mai Lille, Maire Henno, Malle Käos, Meeli Kruus, Merle Ilm, Piia Rand, Riina Hallik, Tiina Kattus, Tiina Konsen, Urve Kaasik, Veinika Västrik.

Moderaator: Tiina Konsen

Lähtudes osalejate arvust, erinevatest seostest käsitöö valdkonnaga (kunstnikud, käsitöömeistrid, käsitööharrastajad, käsitööhuvilised, kultuurikorraldajad, vaatlejad, jt) ja ümarlauale kavandatud ajalisest mahust, oli võimalus igale ümarlaual osalejale anda enesetutvustuseks ja sõnavõtuks aega umbes 2 minutit. Käsitöövaldkonna kaardistamiseks oli vaja lühidalt nimetada aasta jooksul, s.o eelmisest ümarlauast tänavuse ümarlauani, üks-kaks enam rõõmustavat ja enam pärssivat seika või ettepanekut.

Lisasin ka need ettepanekud, mis saadeti meilile enne ja peale ümarlauda.

Õnnestumised:

- toimib Tartumaa käsitööhuviliste infolist - listi haldur Kersti Ernits
- Tartumaa Käsitöö KeskseltsTartu Maanaiste Liidu allüksusena avas aprillis Tartus käsitöösalongi - Urve Kaasik, Maire Henno
- ilmunud on tartlaste koostatud käsitööraamatud, autoriteks Angelika Nöps, Piia Rand, Veinika Västrik jt
- koostamisel on Tartumaa rahvarõivaraamat - Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ja Eesti Rahva Muuseumi koostööprojekt
- toimivad konsulendi nõustamisega rahvarõivapäevad koos rahvarõibakirbukaga - Tiina Konsen
- hästi on käivitunud mentorkoolitus - ettepanekud esitada Astrid Hallikule, valiku teevad käsitööühendudte esindajad
- valitud on tublimad käsitöömeistrid ERKL veebimeistrite kataloogi: Angelika Nöps, Hilja Sepp, Liina Laansalu, Piia Rand, Vaike Jakobsoo. Valiku tegi komisjon (Hallik, Konsen, Palm, Tuubel), Tartu poolsed materjalid kogub ja salvestused korraldab ja edastab Tallinna Tiina Konsen
- meeldis Luunjas toimunud ERKL mentori Kadi Pajupuu koolitus
- käsitööga seotud isikute ja ühenduste hea koostöö näitena toimib, näiteks käesolev Tartumaa käsitöökoda (igas maakonnas neid pole)
- toimusid konkurss-näituse "eesti-maa-villane" Tartumaa eelvoorud (igas maakonnas neid pole)
- õnnestusid TueLoo 1-päevane näitus Palamusel ja meistrikojad Raadil
- Tartumaal saavad käsitööühendused kooskäimisteks kasutada tasuta ruume


Problemaatilised:
- üritusi, kus käsitöömeistrid väljas, on liiga palju
- käivitunud pole käsitööhuviliste kokkusaamine kord kvartalis
- tekkinud pole käsitöökohvikut
- koostamata on käsitöökaart
- puudub käsitööliste tunnustussüsteem ja preemiad
- puudub rahvarõivaste konsultant (Tiina esitab stipendiumite taotlusi eraldi igaks rahvarõivapäevaks)
- kõik on jätkuvalt projektipõhine, mitmed projektid on jäänud toetuseta
- linna käsitööühendustel pole kooskäimisteks ruume (Tartus puudub kultuurimaja), rendihinnad on kõrged, koos käiakse asutustes (harvemini) ja kodudes (sagedamini)
- listi kutseid ja plakateid sisestades ei jõua nendega kirjad listi ega tule ka saatjale tagasi
- käsitöösalong ei saa toimida ilma juurdehindluseta
- milleks avaldada veebis oma loomingut, kui teised hakkavad neid järele tegema?

Otsustati:
täiendõppe osas hakkab Tartu Kõrgem Kunstikool edastama valikkursuste infot Tartumaa käsitööhuviliste listi

Ettepanekud:
- hakata koolitusi tegema käsitöösalongis
- korraldada käsitööring puuetega inimeste hooldajatele
- Meeksi Maanaiste Seltsi liikmed kiitsid omi ruume ja kutsusid ruumideta linna käsitöömeistreid seltsi juurde näputööd tegema
- mitte teha koos ülemaalisi käsitöökodasid ja rahvamajade ööd, sest tegjad kattuvad
- vaja koolitust: rahvuslikud mustrid, töövõtted ja materjalid ehk milline on rahvuslik käsitöö?  ajendiks Kristi Jõeste suvised blogipostitused
- vaja koolitusi: Materjaliõpetus, Värvusõpetus, Kompositsioon, Tekstiil ruumis, Disainiõpetus, Fotograafia
- arutelu: kuidas parandada käsitööliste ühistegevust juhul kui see vajab parandamist?
- arutelu: milliseid tegevussuundi näevad käsitöölised oma tegevuses?
- arutelu: kuidas käsitöölisena silma paista?
- 2014 aasta plaanid (näitused, õpitoad, käsitöökoda)
- kanda 20. augustil rahvarõivaid
- arutelu: kas listiga ollakse rahul või mitte?

Kokkuvõtte tegi Tiina Konsen
Tartu Käsitööklubist.

No comments:

Post a Comment