Wednesday, October 9, 2013

Meenekonkurss

Tartu Maavalitsus kuulutab välja konkursi "Tartumaa meene 2013" eesmärgiga mitmekesistada Tartumaad tutvustavate turismimeenete valikut ning ergutada väikeettevõtjate ja käsitöömeistrite tootearendust.

Konkursil võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, välja arvatud hindamiskomisjoni liikmed. Üks autor või autorite kollektiiv võib esitada konkursile kuni kolm erinevat tööd. Hindamisele kuuluvad ainult valmis esemed, mitte ideekavandid.

Konkursitöid hindab Tartu maavanema moodustatud komisjon, võttes aluseks järgmised kriteeriumid:
- seotus Tartumaa looduse, ajaloo, kultuuri, traditsioonide, sümbolite ja legendidega;
- kvaliteetne teostus, kaunis, stiilne ja maitsekas välimus;
- unikaalsus, originaalsus, uuenduslikkus, nutikus;
- praktiline väärtus;
- hind.

Konkursitööd tuua või saata Tartu Maavalitsusse (Riia 15, 51010 Tartu) hiljemalt 15. oktoobriks 2013.

Konkursile esitatava meene külge kinnitada:
- seletuskiri (valiku ja kujunduse põhjendus, seotus Tartumaaga, võimalik tootmismaht kuus, hind);
- märgusõna;
- märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, milles on autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post).

Konkursi auhinnafond on 1800 eurot, mis realiseeritakse auhinnatud tööde soetamise teel (I koht 900 eurot, II koht 600 eurot, III koht 300 eurot, kui komisjon ei otsusta teisiti). Soetatud meeneid kasutab Tartu Maavalitsus maakonna tutvustamisel ja reklaamimisel Tartumaa külalistele.

Tööd tagastatakse osalejatele nende soovi korral pärast konkursi lõppu. Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi korraldaja ei hüvita.

Konkurssi rahastatakse maakondlikust arendusrahast.

Eelmine Tartumaa meenekonkurss toimus 2008. aastal ning siis valiti võidutööks Tartumaa Õnneööp, mille autor oli Aili Palm.


tartu.maavalitsus.ee

No comments:

Post a Comment